Zahjujeme realizaci projektu Efektivní komunikace ocí východní Moravy

Pro členské obce SMOVM aktuálně začínáme relaizovat projekt podpořený z OP zamětnanost.
Zapojené obce získají možnost posunout se v obalsti komunikace s veřejností a budou pořízeny moderní komunikační nástroje eGovernmentu, v podobě elektronických úředních desek, webových či mobilních aplikací, rozklikávacího rozpočtu a GIS. Součastí jsou také doprovodné vzdělávací aktivity.
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY