Úspěšné projekty

Fond malých projektů - Pamäť lesa

Hlavnou aktivitou je vybudovanie náučného chodníka "Pamäť lesa" za účelom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy II

Předmětem projektu je problém nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, plastů, papíru, kovů, kartonů, objemného odpadu, jedlých olejů a skla v 13 obcích Zlínského kraje: Liptál, Rymice, Veselá, Strání, Horní Lapač, Chvalnov-Lísky, Luhačovice, Poličná, Lechotice, Hluk, Vizovice, Petrůvka a Rudice.

Elektronická a efektivní komunikace obcí v regionu Východní Moravy

Projekt je zaměřený na modernizoci komunikace a komunikačních procesů v rámci zapojených obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy s veřejností.

Kompostování v obcích jižní Moravy

Projektu je zaměřen na snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Dojde k pořízení domácích kompostérů a štěpkovače pro občany ve 2 obcích Jihomoravského kraje a to Bukovinka a Vohančice.

Kompostování v obcích východní Moravy III

Cílem předkládaného projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. Bioodpad tvoří významnou část odpadů, nachází se ve směsném komunálním odpadu, tvoří černé skládky nebo je pálen.

Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy

SMOVM úspěšně realizuje projekt financovaný z OPŽP. Cílem projektu "Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní Moravy" je zvýšení podílu materiálového využití odpadů.

Kompostování v obcích východní Moravy II

Předmětem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti implementace konceptu „smart city“ do běžného fungování obcí a měst na území Zlínského a Trenčianského kraje. Na realizaci se podílí SMOVM a Trenčianská regionálná rozvojová agentúra.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je zpracování digitálních povodňových plánů pro Sdružení měst a obcí východní Moravy. Realizací projektu bude 12 001 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy II

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu ve zpracování digitálních povodňových plánů pro obce Mořkov, Leskovec, Valašská Bystřice, Fryšták, Leskovec. Realizací projektu bude 8861 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je rozšíření systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, a to prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadu o cca 379,32 t/rok.

Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní Moravy

Projekt reaguje na vzdělávací problémy a potřeby zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů, které jsou uváděny koncepčními dokumenty a byly současně identifikovány obcemi regionu východní Moravy.

Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy

Projekt je zaměřen na využití moderního přístupu Smart Governance a konceptu Smart City pro rozvoj měst a obcí na území východní Moravy.

Zelená dohoda pro Evropu v obcích Zlínského a Trenčianského kraje

Cílem projektu je sdílení informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v obcích Zlínského a Trenčianského kraje v souvislosti s péčí o životní prostředí a opatřeními, kterým se věnuje Zelená dohoda pro Evropu.

EU
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY